Asiantuntijat asiakkainamme

Hankintayksiköitä avustaessamme toimeksiannoissamme on lähes poikkeuksetta kyse asiantuntijan avustamisesta työssään: Toimeksiantajamme tuntee pääsääntöisesti hankintalainsäädännön ja -menettelyt hyvin, mutta käsillä on tilanne, jossa asian kiireellisyydestä ja/tai sen vaativuudesta johtuen asiantuntijakin tarvitsee osaavaa tukea tilanteen ratkaisemiseksi.

Asiantuntijamme ovat kokeneita hankintaosaajia, jotka tarjoavat tilannearvion ja perustellun ratkaisuehdotuksen käsillä olevaan hankinta- tai sopimusoikeudelliseen ongelmaan.

Vastaamme yhteydenottoihin ripeästi ja tartumme asiaan viivytyksettä. Erityisesti sosiaali- ja terveysalan, rakentamisen ja joukkoliikenteen hankintakysymyksissä tarjoamme lainsäädäntötuntemuksen ohella myös toimialaan liittyvää substanssiosaamista ja näiden alojen hankintayksiköille olemmekin siten erityisen vahva ja luotettava kumppani.

Tarjoamme kilpailutusosaamista vaativien hankintojen läpiviemiseen sekä oikeudenkäyntiasiamiespalveluja mm. sopimusriidoissa ja tuomioistuinasioissa.

Annamme mielellämme lisätietoja p. 010 200 3500 tai info@hankintaratas.fi.

Hyvää hankintakesää!