Hankintaratas Oy mukaan HUS:n dynaamiseen toimittajarekisteriin

Helmikuumme käynnistyi ilahduttavasti saadessamme vahvistuksen yrityksemme mukanaolosta palveluntarjoajana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kilpailutettua julkisten hankintojen konsultointi- ja kilpailutuspalvelut.

Osallistuimme sairaanhoitopiirin DPS-kilpailutukseen palveluluokissa ’Sote-palveluhankinnat’ ja ’Strategiset hankinnat’ (poislukien ICT:n strategiset hankinnat).

Hankinnan kohteena olivat julkisten tarjouskilpailujen suunnittelu ja läpivienti hankintalain (1397/2016) mukaisesti valmisteluvaiheesta sopimusten allekirjoitukseen. Lisäksi HUS voi hankkia hankintalakiin ja julkiseen hankintatoimeen liittyviä koulutuspalveluja sekä selvitys-, kehittämis- ja neuvontapalveluja tarpeen mukaan.

HUS:n hankintapäätös koskee vuotta 2022 ja on voimassa siihen asti, kunnes dynaamisessa toimittajarekisterissä tehdään seuraava hankintapäätös 15.12.2022 päättyvän hakuajan jälkeen.