MAO 296/2023: Hankintavalituksen tekemisen määräajasta

Markkinaoikeus on antanut ratkaisun erityisalojen hankintaa koskevassa asiassa, jossa valittaja katsoi, että hankintapäätöksen olennaisen puutteellisuuden seurauksena muutoksenhakuajan asiassa olisi tullut hankintalain 147 § 3 momentin nojalla olla kuusi kuukautta hankintapäätöksen tekemisestä, pääsääntöisen 14 päivän sijaan.

Hankintalain mukaan kuuden kuukauden määräaika tulee sovellettavaksi siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Markkinaoikeus kuitenkin katsoi, vastoin valittajan käsitystä, hankintayksikön perustelleen hankintapäätöksensä erityisalojen hankintalain mukaisesti ja hankintapäätöksen perustelujen olleen riittävät siten, että tarjoajat, valittaja mukaan lukien, ovat voineet hankintapäätöksen perusteella asianmukaisesti arvioida päätöksen oikeellisuutta ja valitustarvettaan. Hankintapäätös ei siten markkinaoikeuden mukaan ollut olennaisesti puutteellinen ja tiedoksiannon yhteydessä päätökseen oli liitetty myös valitusosoitus.

Markkinaoikeus totesi, että valitus on jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta ja velvoitti valittajan korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut.

Markkinaoikeuden ratkaisu vahvistaa asianosaisen tarvetta noudattaa hankinta-asioissa 14 päivän muutoksenhakuaikaa. Niissäkin tilanteissa, joissa asianosainen katsoo saamansa hankintapäätöksen olevan merkittävästi puutteellinen, tulee asianosaisen hyvin kriittisesti arvioida, vaikuttaako puutteellisuus valituksen tekemiseen.

Markkinaoikeuden ratkaisuun pääset tutustumaan TÄSTÄ LINKISTÄ.