Blogikirjoitus: Sidosyksikköhankinnat murroksessa – vastuullisesti hallittuun muutokseen

Hankintalainsäädännön mukaiset sidosyksikköhankinnat ja niitä toteuttavat sidosyksiköt, ns. inhouse-yhtiöt, ovat todennäköisesti murrosten edessä. Vahvimmat draiverit tähän ovat Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman suunnitelma tarkistaa ja tiukentaa sidosyksikköhankintojen sääntelyä ja toisena käynnissä oleva markkinaoikeusprosessi Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinnasta koskien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sidosyksikköyhteistyötä Sarastia Oy:n kanssa.

Onkin hyvin mahdollista, että sidosyksikköhankintojen sääntely ja siten niiden koko toimintaympäristö tulevat lähivuosina muuttumaan. Lopullinen muutosten määrä ja tarkempi sisältö selviävät myöhemmin eduskunnassa ja aikanaan lainvoimaisen oikeuden ratkaisun jälkeen.

Suomessa on jo pitkään julkisen sektorin eri aloilla suosittu laaja-alaisesti sidosyksikköhankintoja mallina järjestää toimintoja ja palveluja. Sidosyksiköitä on myös vuosien kuluessa perustettu suuri määrä ja näiden inhouse-yhtiöiden taloudellinen painoarvo liikevaihtoineen ja markkinavaikutuksineen on ollut merkittävä. Viimeisin ”inhouse-ilmiö” voidaan nähdä toimintansa aloittaneilla hyvinvointialueilla.

Tiukentuvan lainsäädännön ja oikeuskäytännön myötä aiheutuisi sidosyksiköille ja niiden omistajille (esim. kunnat, hyvinvointialueet) todennäköisesti erilaisia muutosvelvoitteita. Ne voisivat merkitä esimerkiksi rajoituksia sidosyksikköjen omistuspohjiin ja yleisesti sidosyksikköjen toiminnan laajuuteen. Kaikkia aiheutuvia muutoksia ei voi vielä edes hahmottaa.

Edellä todetut mahdolliset muutokset voisivat aiheuttaa aikanaan hallinnollisen haasteen ja riskin. Tätä aihetta tulisikin kansallisesti jo hyvissä ajoin ennakollisesti ”taklata” ja varmistaa, että sidosyksikkökenttään ei aikanaan aiheudu hallinnollista epätietoisuutta. Tällainen ennakollinen riskienhallinta voi tarkoittaa esimerkiksi sidosyksiköiden hallinnollista ohjeistusta, jolla tämä merkittävä muutosvaihe toteutuessaan hoidetaan sujuvasti, välttäen epäselvyyksiä.

Reformin tekeminen edellyttää samanaikaisesti yhtälailla myös vastuullista muutoksen johtamista ja muutoksen hallittua maaliin ohjaamista.

Antti Tieva TkT, OTM