Toimialaosaamista asiakkaidemme eduksi

Keskeinen osa toimintaamme ja liikeideaamme on yhdistää hankintaosaamiseemme se substanssiosaaminen, joka asiantuntijoillamme on eri toimialoilta.

Erityisen hyvin tunnemme sosiaali- ja terveysalan, joukkoliikenteen sekä kiinteistö- ja rakennusalan hankinnat, joista asiantuntijoillamme Antilla ja Mikolla on pitkä työkokemus heidän yrittäjyyttä edeltäneiltä työuriltaan.

Palvelulupauksemme on: Kanssamme voit käydä suoraan asiaan. Tämä tarkoittaa, että toimeksiannon alussa pääsemme asiakkaamme kanssa nopeasti itse hankintatilanteen käsittelyyn, koska tunnemme asian substanssin.

Esimerkiksi joukkoliikenteen alan kilpailutusaineistot ovat tyypillisesti varsin laajoja ja niihin sisältyy paljon toimialaspesifejä sisältöjä, kuten ajoneuvojen kalustovaatimukset, rahastusjärjestelmien kuvaukset ja asiakaspalveluvaatimukset. Kiinteistö- ja rakennusalalla hyvä esimerkki on esimerkiksi rakennuttajakonsulttipalvelujen kilpailutukset, joihin sisältyy usein huomattavan paljon rakennusteknisiä määrittelyjä sekä rakennutettavan kohteen että kilpailutettavan konsulttipalvelun laajuudesta riippuen.

Sote-alalla kokemuksemme alan kunta- ja kuntayhtymäorganisaatioiden menettelytavoista ja päätöksenteosta sujuvoittaa asioiden läpikäyntiä ja päätöksenteon suunnittelua hankintayksikköasiakkaidemme tueksi.

Saamme säännöllisesti kiittävää palautetta siitä, kuinka sujuvasti hankintajuridinen toimeksianto tai hankintatoiminnan kehitysprojekti on edennyt, ja kuinka toimeksiannon kuluessa pystymme yhdessä asiakkaamme kanssa ennakoimaan ja varautumaan erilaisiin hankintaprosessin kuluessa ilmeneviin tilanteisiin.

Ota meihin yhteyttä hankinta-asiassasi, niin käydään suoraan asiaan!