Hyvinvointialueille tarkennettuja velvoitteita ajoneuvohankinnoissa

Hallitus antoi 10.11.2022 eduskunnalle esityksen muutoksista ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annettuun lakiin (740/2021). Sote-uudistuksesta johtuen nykyisessä laissa kunnille kohdennetut velvoitteet kohdennetaan hyvinvointialueille, joiden toiminta käynnistyy 1.1.2023.

Linkki asiaa koskevaan valtioneuvoston tiedotteeseen.

Nykyisessä laissa kunnille on säädetty eri vähimmäisvaatimuksia niiden alueellisten erityisolosuhteiden perusteella. Hyvinvointialueiden velvoitteet perustuisivat kuntien tämän hetkisiin velvoitetasoihin eli ne eivät kiristyisi.

Hyvinvointialueiden henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen vähimmäisvelvoitteet jaettaisiin kolmeen luokkaan alueellisten erityispiirteiden perusteella. Velvoitetaso 20, 35 tai 45 prosenttia määrittää, miten suuri osuus henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen uusista hankinnoista tulee olla vähäpäästöisiä.

1. Korkein velvoite 45 prosenttia koskisi Etelä-Karjalan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Keski-Uudenmaan, Kymenlaakson, Länsi-Uudenmaan, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Satakunnan, Varsinais-Suomen sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueita sekä Helsinkiä ja HUS-yhtymää.

2. Keskimmäinen velvoite 35 prosenttia koskisi Etelä-Pohjanmaan, Lapin, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueita.

3. Matalin velvoite 20 prosenttia koskisi Etelä-Savon, Kainuun ja Keski-Pohjamaan hyvinvointialueita.

Hyvinvointialueiden kuorma-auto- ja M3-luokan linja-autohankintoihin sovellettaisiin nykyisin voimassa olevia valtakunnallisia velvoitetasoja.

Lisäksi kuntayhtymien ja kuntataustaisten yhtiöiden velvoitetasoja selkeytettäisiin siten, että laissa säädettäisiin niistä yksiselitteisesti. Kuntayhtymän tai kuntataustaisen yhtiön ajoneuvohankintoihin sovellettaisiin lähtökohtaisesti kunnan velvoitetasoa.

Lainsäädäntömuutosten on määrä tulla voimaan 1.1.2023 alkaen.